Back to lesson plans
 • Age 15 - 15
 • Hours 2 - 4

Sissejuhatus

Sass Henno esimene romaan viib lugeja maailma, kus ellujäämise eest võideldakse vahendeid valimata. 

Autor on teinud teose kõikidele kttesaadavaks http://www.minaolinsiin.ee/

Teose põhjal on valminud film. Filmi treiler https://www.youtube.com/watch?v=XJdglEAEpc8

 

Õppetegevused

1. Teksti lugemine

2. Klassidiskussioon

3. Keelekasutuse analüüs

4. Teksti illustreerimine

5. Loovkirjutamine

Õppe-eesmärgid

 • Õpilane loeb eakohast ilukirjandust.
 • Õpilane võrdleb ja/või samastab end teoses kujutatud noortega.
 • Õpilane analüüsib teose keelekasutust
 • Õpilane loob tekstile illustratsiooni
 • Õpilane kirjutab teosele "järje" (peategelase elu 10 aastat hiljem)
 • Õpilane oskab nimetada teoses kajastatud probleem
 • Õpilane avaldab selgelt ja arusaadavalt oma arvamust

Tööriistad ja varustus

 • raamat
 • film (DVD)
 • www.minaolinsiin.ee
 • classroom.google.com
 • joonistamisvahendid (paberid, pliiatsid jne)

Kokkuvõte